Hon fick HD att peka ut jävig domare i miljömål

I Rättsfallet inifrån intervjuas miljöjuristen Margaretha Svenning som fick Högsta domstolen att riva upp ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen på grund av jäv. Maken till en av domarna i Mark- och miljööverdomstolen visade sig nämligen vara en topptjänsteman inom Vattenfallkoncernen som var part genom ett bolag i processen. Hör Margaretha Svennings berättelse om kampen för att stoppa en intressekonflikt i miljömålens finrum.

Hon fick HD att peka ut jävig domare i miljömål

Läs artikeln om HD:s beslut.