Intervju om dubbelbestraffning i Högsta domstolen

Förbudet mot dubbelbestraffning är åter i Högsta domstolen tio år efter att HD prövade skattetilläggen. Den här gången gäller det frågan om ett godkänt strafföreläggandet för uteblivet upprättande av årsredovisning hindrar åtal för bokföringsbrott. Den åtalade kvinnans försvarsadvokat Martin Larsson på Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB berättar om fallet i Rättsfallet inifrån.

Intervju om dubbelbestraffning i Högsta domstolen


Läs om fallet här