IoT visar vägen mot en ansluten framtid

Vi lever i en tid av ständig teknologisk utveckling, och Internet of Things (IoT) har blivit en betydande del av vår vardag. IoT innebär att fysiska föremål är uppkopplade på internet, vilket möjliggör övervakning, styrning och automatik i en mängd olika tillämpningar.

IoT visar vägen mot en ansluten framtid

Några exempel på användningsområden för IoT-teknik är:

  • Smart tillverkning: industriföretag kan använda IoT för att övervaka och optimera produktionsprocesser.
  • Supply Chain Management: företag som är involverade i logistik kan använda IoT för att spåra och övervaka produkter och fordon.
  • Energi: fastighetsägare och företag kan använda IoT för att övervaka och minska energiförbrukningen.
  • Lantbruk: de kan använda IoT för att övervaka väderförhållanden, markförhållanden och skördar.
  • Säkerhet och övervakning: IoT-baserade säkerhetssystem och övervakningskameror.
  • Smarta städer: Städer i Sverige kan använda IoT för att förbättra stadsinfrastrukturen. Det kan inkludera smart belysning, avfallshantering, trafikövervakning och parkeringshantering för att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan-
  • Hälsa och vård: Sjukhus och vårdinrättningar kan använda IoT för att övervaka patienter, till exempel genom bärbara enheter som samlar in hälsodata och delar dessa med läkare i realtid.

I Sverige och EU finns ett antal olika lagar och regler för att hantera denna teknologiska revolution och säkerställa att den sker på ett säkert och etiskt sätt.

Missa inte webbinariet

Den 7:e november erbjuder vi ett webbinarium med titeln Internet of Things (IoT) – möjligheter och risker med uppkopplade enheter från ett dataskyddsperspektiv. Johan SundbergJohan Thörn och Fredrik Eråker från edpLaw går igenom vilka regler som gäller i anslutning till IoT som GDPR, EU:s cybersäkerhetsakt och lagen om informationssäkerhet och digitala tjänster.

De tar avstamp i olika sektorer och situationer för att illustrera olika skyldigheter som kan variera beroende på bland annat personuppgifternas känslighet och vilka individer som en uppkopplad enhet riktar sig till. Du får också verktyg och praktiska tips för att följa dessa regler och underlätta det dagliga dataskyddsarbetet i din verksamhet.

Anmäl dig här