Hur lyckas du med en offentlig upphandling?

Att vara den som upphandlar kan vara som att navigera genom en labyrint. För att underlätta processen är det avgörande att ha rätt verktyg och kunskap. Här är några viktiga saker att tänka på för att göra din upphandlingsprocess smidigare.

Hur lyckas du med en offentlig upphandling?

Klart definierade mål och behov

Innan du kastar dig in i upphandlingsprocessen är det viktigt att tydligt definiera dina mål och behov. Vad är det exakta syftet med upphandlingen? Vilka krav och önskemål finns? Att ha klara riktlinjer kommer inte bara att underlätta för leverantörerna att förstå dina förväntningar utan det kommer också att skapa en stark grund för hela processen.

Transparens och öppen kommunikation

Att vara öppen och transparent är nyckeln till en framgångsrik upphandling. Tydlig kommunikation med potentiella leverantörer ger dem möjlighet att förstå dina krav och presentera sina lösningar på bästa sätt. Genom att vara öppen minskar du också risken för missförstånd och ökar konkurrensen, vilket kan leda till bättre erbjudanden.

Innovation och hållbarhet

I dagens samhälle är fokus på innovation och hållbarhet mer relevant än någonsin. Vid upphandlingar bör du överväga hur leverantörernas lösningar stöder dessa viktiga områden. Genom att inkludera innovativa och hållbara element i dina krav kommer du inte bara att ligga i framkant av utvecklingen utan också bidra till en positiv påverkan på samhället.

Effektiv administrativ hantering

En effektiv administrativ process är en nyckelkomponent i varje framgångsrik upphandling. Se till att din dokumentation är noggrant organiserad och att alla administrativa krav uppfylls. Detta kommer inte bara att underlätta för dig själv utan också underlätta för leverantörerna att delta och följa processen korrekt.

Kostnadsfritt webbinarium om de fem upphandlingsprinciperna

Upphandlingslagstiftningen bygger på fem grundläggande principer som måste upprätthållas genom en upphandlingsprocess. Den 24 januari anordnar vi ett kostnadsfritt webbinarium där Fanny Eriksson, jurist och upphandlingskonsult på Ecenea, kommer att ge dig praktiska tips på hur rättssäkra upphandlingar går till i förhållande till de grundläggande principerna. Missa inte det!

Anmäl dig här