Ombudet intervjuas om domen som tvingar banker lämna ut röstinspelningar

För första gången slår en hovrätt fast att en bank måste lämna ut ljudupptagningar av de telefonsamtal som förts mellan en kundrådgivare och en kund.

Ombudet intervjuas om domen som tvingar banker lämna ut röstinspelningar

Kundens ombud advokat Carl Ridderstråle intervjuas om det principiellt viktiga målet.

Läs artikeln om hovrättens dom.