Polisfälla underkändes i HD – försvarsadvokaten intervjuas

Högsta domstolen slår i en färsk dom fast att en replika av ett automatvapen som lades ut av polisen inte kunde leda till fällande dom för försök till synnerligen grovt vapenbrott. Det fanns nämligen aldrig någon risk för brottets fullbordan. En av de tilltalades försvarsadvokater - advokat Peter Ataseven på Advokatbyrå Lexseven AB - intervjuas om fallet och dess konsekvenser i Rättsfallet inifrån.

Polisfälla underkändes i HD – försvarsadvokaten intervjuas


Läs mer om domen här