Rätten att överklaga IMY:s beslut – rättschefen intervjuas

Integritetsskyddsmyndigheten kan få mycket att göra framöver om Högsta förvaltningsdomstolen ändrar praxis för möjligheten att överklaga beslut från myndigheten. I två fall ska HFD avgöra om IMY:s beslut att inte inleda tillsyn och beslut om att avsluta tillsynsärenden ska kunna överklagas. David Törngren, rättschef på IMY, intervjuas om konsekvenserna i Rättsfallet inifrån.

Rätten att överklaga IMY:s beslut – rättschefen intervjuas

Läs artiklarna om fallen som HFD ska avgöra här och här.