Så hanterar du personuppgifter under facklig förhandling

I samband med fackliga förhandlingar kan arbetsgivare behöva dela integritetskänsliga personuppgifter om anställda. I detta blogginlägg kommer vi att utforska förutsättningarna för att dela personuppgifter under fackliga förhandlingar och samtidigt följa GDPR.

Så hanterar du personuppgifter under facklig förhandling

Fackliga förhandlingar är i många fall en viktig del av arbetslivet. Ibland kan det vara nödvändigt för arbetsgivare att dela personuppgifter med fackförbund eller arbetsgivarorganisationer för att säkerställa att alla parter har tillgång till relevant information i samband med dessa förhandlingar. 

Vad säger GDPR om behandling av personuppgifter?

Enligt GDPR är personuppgifter information som kan användas för att identifiera en enskild person. För att behandla personuppgifter måste det finnas en rättslig grund. När det gäller fackliga förhandlingar är den rättsliga grunden i allmänhet att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller i det offentliga intresset. Detta är tillåtet enligt GDPR förutsatt att du följer vissa krav. Kraven inkluderar att uppgifterna måste vara korrekta, lagras under en begränsad tid och behandlas på ett sätt som är förenligt med ändamålet.

Fackliga förhandlingar och personuppgifter

Personuppgifter som ibland behöver delas under fackliga förhandlingar kan vara arbetsvillkor, löner och andra relevanta uppgifter. För att göra detta och samtidigt följa GDPR måste du vidta följande åtgärder:

1. Begränsa tillgången till personuppgifter

Endast de som är direkt involverade i förhandlingarna bör ha tillgång till personuppgifterna. Detta minimerar risken för obehörig åtkomst och dataintrång.

2. Använd anonymisering eller pseudonymisering

För att ytterligare skydda integriteten hos de berörda personerna kan du använda tekniker som anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifter. Detta innebär att du tar bort eller ersätter identifierande information så långt som möjligt.

3. Informera de berörda

Enligt GDPR måste de berörda informeras om hur deras uppgifter kommer att behandlas. I detta fall bör arbetstagare informeras om att deras uppgifter kan användas under fackliga förhandlingar och om syftet med detta.

Missa inte vårt webbinarium

Under webbinariet Delning av personuppgifter med fackförbund och arbetsgivarorganisationer går Johan SundbergJohan Thörn och Fredrik Eråker från edpLaw igenom vad arbetsgivare behöver tänka på vid delning av personuppgifter med fackförbund och arbetsgivarorganisationer, både enligt arbetsrätten och dataskyddsförordningen (GDPR). De redogör även för aktuell praxis på området och dess praktiska konsekvenser.

Anmäl dig här