Så skyddar du barnens personuppgifter

Barns personuppgifter är extra skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt för alla företag och organisationer som kommer i kontakt med barn att ha koll på de specifika riktlinjerna som gäller för behandling av barns personuppgifter. I detta inlägg kommer vi att gå igenom några viktiga punkter som hjälper dig att navigera detta område.

Så skyddar du barnens personuppgifter

1. Åldersgränser och samtycke

En central punkt är fastställandet av en lämplig åldersgräns för att barn själva ska kunna ge samtycke till behandling av deras personuppgifter. Enligt GDPR måste medlemsstaterna själva sätta denna gräns - men den får den inte vara lägre än 13 år. Om barnet är yngre än den satta åldersgränsen krävs vårdnadshavares samtycke.

2. Tydlig information och språk

När det gäller barn är det särskilt viktigt att kommunicera på ett tydligt och begripligt sätt. All information som rör behandlingen av barns personuppgifter borde vara utformad på ett sätt som är anpassat efter målgruppens ålder och förståelse.

3. Skydd av barns rättigheter

Precis som vuxna har barn har rätt att till exempel begära tillgång till sina personuppgifter eller begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Processer som finns för att hantera sådana förfrågningar behöver kunna anpassas för att möta barns särskilda behov.

4. Särskilda områden att rikta mer uppmärksamhet mot

Det är extra viktigt med hanteringen av personuppgifter när det rör sig som tjänster som riktar sig direkt till barn, som sociala medieplattformar eller onlinespel. Företag som tillhandhåller sådana tjänster måste vara extra noga med att implementera åtgärder som skyddar barn mot oönskad och skadlig påverkan.

Missa inte webbinariet

Det finns mängder av olika situationer inom olika sektorer där barns personuppgifter behöver behandlas. Vill du få praktiska tips och rekommendationer kring hur ni ska agera? Den 27 september håller Johan Thörn, Johan Sundberg och Fredrik Eråker från edpLaw ett webbinarum på ämnet.

Anmäl dig här