Skadestånd i HFD efter fyra års kamp – ombudet intervjuas

Efter fyra års kamp gav Högsta förvaltningsdomstolen ett bolag rätt till skadestånd sedan Jordbruksverket förstört 10 000 fasanägg som bolaget förvarat på en gård. Principfrågan var om bara den som har de aktuella djuren i sin vård kan ersättas eller om också bolaget som haft äggen för kläckning på annans gård har rätt till skadestånd.

Skadestånd i HFD efter fyra års kamp – ombudet intervjuas

Advokat Sebastian Scheiman som företrädde bolaget intervjuas i veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån.

Läs artikeln om HFD:s dom.