Vad gäller för solceller och energiskatt?

I takt med att klimatförändringarna gör sig påminda och priset på el från traditionella källor stiger, har många människor börjat vända sig till solenergi som en hållbar och kostnadseffektiv energikälla. Men när du investerar i solceller finns det något annat att ta hänsyn till än bara deras effektivitet och miljöfördelar: skattskyldighet för energiskatt.

Vad gäller för solceller och energiskatt?

Vad är solceller och hur fungerar de?

Solceller omvandlar solens strålar direkt till elektricitet. Denna omvandlingsprocess sker genom användning av fotovoltaiska celler som fångar upp solenergi och konverterar den till ström som kan användas i ditt hem eller företag. Det är en ren, förnybar och outsinlig energikälla, och installationen av solceller kan vara en klok investering både för miljön och din ekonomi.

 Skattskyldighet för energiskatt: vad innebär det?

Skattskyldighet för energiskatt är en viktig aspekt att överväga när du installerar solceller. Det innebär att du kan vara skyldig att betala skatt på den el du genererar med dina solceller. Om du är självförsörjande och inte säljer överskottsel till elnätet, bör du normalt inte vara skyldig att betala någon energiskatt. Detta beror på att du inte påverkar den nationella energiförsörjningen negativt och inte är en kommersiell elproducent. Däremot, om du säljer överskottselen till elnätet, kan du bli skattskyldig för den överskottselen och behöver rapportera detta till skattemyndigheterna enligt gällande skatteregler i din region

 Tre tips på hur du håller koll på din skattskyldighet för solcellerna

  • Se över storlek på solcellsanläggningen

Vanligtvis är större anläggningar mer benägna att bli föremål för skattskyldighet än mindre installationer. Detta beror på att större anläggningar genererar mer el och anses därmed ha en större påverkan på den nationella energiförsörjningen.

  • Kommunicera med din eldistributör

Om du planerar att sälja överskottsel till elnätet, bör du ha en dialog med din eldistributör och se till att du förstår deras regler och förfaranden för att rapportera och betala eventuell energiskatt.

  • Dokumentera mera

Se till att hålla noggrann dokumentation om din elproduktion och användning. Detta kan vara värdefullt om du någonsin behöver bevisa din skattesituation

Missa inte webbinariet den 16:e oktober

Carl Westling och Mikaela Söderlund från Causey Westling ger dig vägledning i skattemässiga bedömningar vid investeringar i solcellsanläggningar och hjälper dig att undvika risken för fel skattehantering. De diskuterar energiskatt, inkomstskatt och moms samt går igenom vanliga skattemässiga frågeställningar som har betydelse inför beslut och planering av en solcellsinvestering.