Vad händer om ena parten i ett kommersiellt tvistemål går i konkurs?

När ett kommersiellt tvistemål uppstår är det en komplicerad process som kan vara både tidskrävande och kostsam. Under tiden som tvistemålet pågår kan olika händelser påverka dess utgång. En sådan händelse är om en av parterna går i obestånd eller rent av tvingas gå i konkurs. Vad händer då? I detta blogginlägg kommer vi att utforska konsekvenserna av en sådan situation.

Vad händer om ena parten i ett kommersiellt tvistemål går i konkurs?

När en kommersiell part går i obestånd kan det leda till en konkurs om företaget inte kan uppfylla sina skulder med sina tillgångar. Detta kan hända av olika skäl, inklusive ekonomiska problem, misslyckade affärsbeslut eller hög skuldsättning. Det är avgörande att förstå de juridiska aspekterna av situationen och ha rätt rättslig representation för att hantera komplexiteten som uppstår. Realistiska förväntningar och beredskap för omförhandlingar och förseningar är viktigt när obestånd eller konkurs påverkar ett pågående tvistemål.

Påverkan på tvistemålet

En pågående tvist kan påverkas på flera olika sätt, här följer några exempel:

  1. Avbrott i processen: Obestånd kan leda till avbrott eller förseningar i tvistemålet. Domstolen kan exempelvis besluta att pausa rättegången tills en konkursförvaltare utsetts för att hantera företagets tillgångar och skulder.
  2. Rättigheter för borgenärer: När en part går i konkurs blir företagets borgenärer involverade. Dessa borgenärer har företräde när det gäller fördelning av tillgångar, vilket kan påverka tvistemålets resultat.
  3. Påverkan på avtal: Eventuella avtal eller förlikningar som nåtts innan obeståndet kan påverkas av en möjlig konkurs.

Konkursförvaltarens roll

I många fall när en kommersiell part går i konkurs, utnämner domstolen en konkursförvaltare för att hantera företagets tillgångar och skulder. Konkursförvaltaren har som främsta mål att maximera fördelningen av tillgångar till borgenärerna. Tvistande parter kan behöva samarbeta med konkursförvaltaren för att skydda sina intressen inom ramen för tvistemålet.

Missa inte webbinariet 'Tvister och obestånd – ta välgrundade beslut i obeståndssituationer'

Under webbinariet den 16:e november förklarar Matilda Svernell och Rebecka Riismark från Merino Advokatbyrå hur kommersiella tvistemål hanteras vid obestånd. De diskuterar strategier, kontraktsuppfyllnad, tvistfinansiering och rättegångskostnader från käranden, svarandens och konkursförvaltarens perspektiv.

Anmäl dig här