Vad kommer visselblåsarlagen innebära för ditt företag?

Senast den 17 december 2023 ska alla företag inom privat sektor med 50 till 249 arbetstagare ha infört visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden i enlighet med visselblåsarlagen. Den nya visselblåsarlagen innebär ett flertal skyldigheter för arbetsgivare så det är hög tid att förbereda sig. Vi har sammanställt tre punkter som är viktiga att ha i åtanke under dessa förberedelser.

Vad kommer visselblåsarlagen innebära för ditt företag?

Den nya lagen tillhandahåller särskilda rättigheter för visselblåsare. Ditt företag behöver erbjuda de anställda en trygg plattform att rapportera missförhållanden och samtidigt säkerställa att de inte utsätts för repressalier. Visselblåsarlagen har även inneburit ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som syftar till att skydda visselblåsare inom den offentliga sektorn.

Hur förbereder du din organisation för framgång?

För att säkerställa att din organisation är redo att möta kraven i visselblåsarlagen och främja en sund företagskultur, rekommenderar vi att du agerar proaktivt:

  1. Implementera en effektiv visselblåsarfunktion: Utforska praktiska lösningar för att inrätta en säker och konfidentiell kanal för rapportering. Lär dig hur du kan säkerställa att visselblåsare förblir anonyma och att kommunikationen är skyddad.
  2. Informera och Utbilda: Sprid information om företagets visselblåsarpolicy, rättigheter och ansvar gentemot visselblåsare. Utbilda dina anställda om processen för att rapportera missförhållanden och vilka åtgärder som vidtas.
  3. Säkerställ oberoende och återkoppling: Se till att den instans som hanterar rapporteringen är opartisk och självständig. Skapa rutiner för att ge snabb och relevant återkoppling till visselblåsare.

Missa inte vårt webbinarium

Under webbinariet den 7:e september kommer Johan SundbergJohan Thörn och Fredrik Eråker från edpLaw gå igenom vad arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya visselblåsarlagen, särskilt vid inrättande av en visselblåsarfunktion för rapportering av missförhållanden. Ta tillfället i akt att få praktiska tips, ställa frågor och säkerställa att du vet vad som gäller i god tid innan lagen träder i kraft!