Advokaten om striden om den upphittade meteoriten

När en 14 kilo tung meteorit hittades på en fastighet utanför Enköping inleddes en unik tvist om äganderätten mellan markägaren och upphittarna. Det finns ingen lagstiftning att luta sig mot men tingsrätten gav till slut upphittarna rätt till meteoriten. I Rättsfallet inifrån berättar deras advokat Tomas Fjordevik på Foyen om utmaningarna med fallet.

Advokaten om striden om den upphittade meteoriten

Läs artikeln om tingsrättens dom.