Ombudet intervjuas om den ombildade hyresrätten som blev samboegendom

HD-domen om hyresrätten som blev bostadsrätt och plötsligt kom att ingå i bodelningen har uppmärksammats i medierna. I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar ombudet Martina Sivertz på Familjens Jurist om fallet ända från bodelningsbeslutet till Högsta domstolens avgörande.

Ombudet intervjuas om den ombildade hyresrätten som blev samboegendom

”Det är väldigt många som berörs av den här domen eftersom så många hyresrätter ombildas till bostadsrätter” säger Martina Sivertz. 

Läs artikeln om HD:s dom.