Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:459
Omnämnda SFS
2010:921, 21:104, 21:312, 2018:421, 2010:1886, 2006:412
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, VA, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Djur- och växtskydd, Buller, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt, Sanitet, ventilation m.m., Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsbildning, Expropriation, Entreprenadrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig