Årets domar 2023

Spelberoende, folkrättsbrott och en världsberömd kirurg finns med bland mycket annat spännande på Blendow Lexnovas tio i topplista för 2023. Vi har rapporterat om närmare 4 500 rättsfall från samtliga instanser och ett antal myndigheter. Urvalet till topplistan har gjorts av Blendow Lexnovas redaktion. Ordningsföljden är ingen inbördes rangordning.

Årets domar 2023

HD: Rättegångsfel i ”snippa-målet” – ska prövas igen i hovrätten

Årets kanske mest omdiskuterade avgörande handlade om ett rättegångsfel. Från början var det hovrättens tolkning av ordet snippa som väckte uppmärksamhet men HD bedömde i stället frågan huruvida alternativa brottsrubriceringar till våldtäkt borde ha prövats på domstolens initiativ. Svaret blev ja och målet ska nu tas om från början.

HD: Höga halter av PFAS personskada – rätt till ersättning när skadeföljderna visas

I det så kallade PFAS-målet skapades ny praxis kring ersättning för personskador på grund av utsläpp. Den kroppsliga försämring som manifesterats i de höga halterna PFAS i blodet som invånare i Ronneby kommun drabbades av är ett sådant fysiskt defekttillstånd som utgör en personskada. Men HD:s dom är föremål för olika tolkningar. HD poängterar att vid prövningen av skadeståndsanspråk finns det skäl att skilja på skadan i sig och dess konsekvenser, det vill säga skadeföljderna. Ett konstaterande av att någon vållats en personskada innebär inte nödvändigtvis att denna person har rätt till skadestånd. Vägen till ersättning för de drabbade är alltså inte över än.

Hovrätten fastställer livstidsdom mot 62-åring för folkrättsbrott i Iran

När en 62-årig iransk medborgare som har stått åtalad för grovt folkrättsbrott och mord på politiska och religiösa fångar i Iran sommaren 1988 dömdes till livstids fängelse i hovrätten sände det en ny signal: Den som gör sig skyldig till folkrättsbrott kan aldrig slappna av och framför allt inte räkna med att resa fritt.

PMÖD: Betsson skyldigt att återbetala spelmissbrukares insättningar

Landets spelbolag torde ha överraskats när Patent- och marknadsdomstolen under julveckan bestämde sig för att en spelberoende man har rätt till få tillbaka cirka sex miljoner kronor av sina spelförluster. Trots att Betsson hade full insyn i mannens osunda spelande fortsatte man att ösa bonusar över honom för att öka hans spelande. Domen kan komma att prövas i Högsta domstolen så sista ordet kanske inte är sagt.

Hovrätten dömer Macchiarini till fängelse för ifrågasatta transplantationer

Att sjukvårdspersonal i Sverige fälls för grov misshandel mot tre patienter är unikt. Att den dömde heter Paolo Macchiarini och är världsberömd kirurg gör förstås fallet extra intressant. Det finns en oro bland sjukvårdspersonal att de nu riskerar att åtalas men domen är tydlig med att Macchiarinis ingrepp inte utgjorde sjukvård utan forskning och inte var förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. HD fann ingen anledning att pröva målet.

Verifiera förlorar igen trots utgivningsbevis – inte journalistiskt ändamål

Det var länge en etablerad sanning att utgivningsbevis ger full frihet för nätaktörer att publicera personuppgifter av de mest känsliga slag. Idag är bakgrundskontroller en lönsam bransch. Verifiera tillhör de företag som lagt ut bland annat 100 000-tals mål gällande tvångsvård på grund av psykisk ohälsa och missbruk sedan många år tillbaka. Den kartläggningen har kammarrätten nu satt stopp för då företagets ändamål inte är journalistik. Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte bestämt sig för att pröva målet.

HD: Påskupplopp var blåljussabotage men inget gemensamt agerande

Hovrätten ansåg att folkmassan vid påskupploppet i Örebro hade agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och ett antal personer dömdes till hårda fängelsestraff. HD slog i ett avgörande, som fick och ännu får stor betydelse för många tilltalade i upplopp runt om i Sverige, att var och en bara kan dömas för sina respektive gärningar och inte kollektivets. Det ledde till kraftigt sänkta fängelsestraff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Trädfällare godtog yrkande – skadeståndet ökar från 350 000 till 4,6 miljoner kronor

Det här avgörandet, som Blendow Lexnova var först med i Sverige att berätta om, visar hur det kan gå när ett ombud inte handlar i klientens intresse. Fallet handlar om en trädfällare som fällde 31 träd på en tomt på Muskö på uppdrag av grannen. I tingsrätten dömdes han tillsammans med sin uppdragsgivare att betala 350 000 kronor i enlighet med skadeståndsrättslig praxis, en praxis som hovrätten anslöt sig till. Men på grund av att trädfällaren i hovrätten, enligt hans ombud, plötsligt ska ha vitsordat den drabbade fastighetsägarens skadeståndsberäkning dömde hovrätten honom att betala 4,6 miljoner kronor i skadestånd för återanskaffning av träden. Klienten säger till Lexnova att han inte gav sitt ombud sådana instruktioner.

Frias för smitning och grovt rattfylleri efter krock med hus - kan ha kört i sömnen

Att tilltalade personer frias sedan de agerat i sömnen sker i flera olika sammanhang, till exempel vid påstådda våldtäkter. En 49-årig kvinna friades från smitning och grovt rattfylleri sedan hon på ett smått osannolikt sätt kört från sitt hem i Säter där hon krockade med ett hus, smet och därefter omhändertogs av polis i Falun. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att hon kan ha kört i sömnen. Hon hade tagit sömnmedlet zolpidem och enligt vad som anges i en åberopad debattartikel i Läkartidningen är det väl känt att zolpidem timmarna efter intag i sällsynta fall kan ge upphov till en drömlik, sömngångaraktig sinnesstämning då vederbörande utan medvetande kan utföra handlingar som "sleep driving".

Tingsrätten: Kvinna får skadestånd efter dokumentär – svensk rätt strider mot EKMR

Journalister och publicister varnar för att det så kallade wallraffandet hotas efter en tingsrättsdom förra året. I en wallraffande SVT-dokumentär om vaccinmotstånd filmades en kvinna med dold kamera. Enligt tingsrätten saknas det i Sverige ett tillräckligt effektivt skydd för enskildas privatliv när det gäller den här typen av granskning och staten har därmed brutit mot sina positiva förpliktelser enligt artikel 8 i Europakonventionen. Kvinnan tilldömdes 100 000 kronor i skadestånd.