Intressanta beslut som rör arbete

Något vi alla har gemensamt är att vi spenderar stora delar av vår tid på jobbet. Oavsett om vi är arbetstagare eller arbetsgivare, möter vi alla utmaningar på arbetsplatsen där konflikter och komplexa dilemman kan uppstå. Arbetsrätt är därför en viktig del av allas vår vardag.

Intressanta beslut som rör arbete

Vi har sammanställt 5 rättsliga beslut från den senaste månaden som på något sätt berör arbete, arbetsmiljö eller arbetsrätt.

Nej till avdrag för kontorsutrustning till anställda vid hemarbete

Skatterättsnämnden säger nej till avdrag på Ericssons inköp av kontorsutrustning som placerats i de anställdas stadigvarande bostad med anledning av det ökade hemarbetet.

Förlikning mellan Svensk Pilotförening och SAS

Förlikningen går ut på att SAS till Pilotföreningen ska betala 2 miljoner kronor och att vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.

Vill du ta del av fler förlikningar inom arbetsrätt?

Kolla in vår HR-praxis

Kommunalanställda på nöjesresa till Frankrike – kammarrätten godtar visst avdrag

Trots att flera av de aktiviteter som anställda på ett kommunalt konsert- och konferenscenter deltog i på studieresan till Frankrike präglades av ”starka nöjesinslag” och godtagbar dokumentation saknades går kammarrätten med på att undanta ett belopp om 25 procent från avgiftsunderlaget.

Återbetalning av nystartsbidrag prövas inte

Stöd för nystartsjobb betalades ut till bolagsmännens pappa som redan var djupt involverad i bolaget. Därför dömdes mannens barn av hovrätten, en dom som HD inte prövar, att solidariskt med bolaget att betala tillbaka 145 000 kronor till staten genom Arbetsförmedlingen.

2,5 veckors olovlig frånvaro inte tillräckligt för uppsägning

Trots att en man var olovligen frånvarande från sitt arbete på en transportfirma i två och en halv vecka var det inte tillräckligt allvarligt för att grunda en uppsägning. Tingsrätten utdömer skadestånd till mannen med cirka en halv miljon kronor.