Släkten är värst?

I dagens blogginlägg har vi samlat 5 intressanta rättsliga beslut som på något sätt haft påverkan för en familj, förälder eller barn.

Släkten är värst?

Det sägs att det ofta finns ett korn av sanning i olika ordspråk. Kanske är det även så med "släkten är värst." Vi rapporterar dagligen om mängder av domar och beslut inom olika rättsområden och ofta involverar fallen olika familjekonstellationer. För det mesta finns dessa fall inom familjerätt men inte enbart.

I dagens blogginlägg har vi samlat 5 intressanta beslut från de senaste månaderna där avgörandet på något sätt haft påverkan för en familj.

Försvarsadvokaten om HD-domen mot pappan som fotograferade dottern

Vad får Högsta domstolens fällande dom mot pappan som tog en bild av sin dotter utan samtycke för konsekvenser? Finns det något utrymme kvar för undantaget i lagen om kränkande fotografering? I ett avsnitt av Rättsfallet inifrån intervjuas mannens försvarsadvokat Leif Ericksson.

JO-kritik mot Kumlaanstaltens besökstider - strider mot barnkonventionen

Justitieombudsmannen anser att anstalten Kumlas policy om att erbjuda bevakade besök endast under vardagar när skolplikt råder strider mot barnkonventionen, eftersom en sådan ordning innebär att barnet antingen går miste om skoltid eller inte ges möjlighet att besöka en intagen förälder. Anstalten kritiseras därför.

Gemensam vårdnad när hovrätten tonar ned mammans missbruk

Tingsrätten gav pappan ensam vårdnad då behovet av att skydda döttrarna från att fara illa på grund av mammans tidigare alkoholmissbruk väger tyngre än deras egen vilja. Hovrätten bedömer i stället att föräldrarnas konfliktnivå utgör en risk för barnen och dömer till gemensam vårdnad.

Flicka med aggressiva utbrott beviljas dubbel assistans

En flicka beviljas i kammarrätten dubbel assistans vid vistelse utanför hemmet på grund av sin beteendeproblematik med aggressiva utbrott som riskerar att skada henne själv och andra. Hon nekas dock aktiv tillsyn under dygnsvilan, eftersom det inte är visat hur stort hennes behov av tillsyn under nattetid är.

HD efterlyser praxis kring förälders möjlighet att företräda barn i underhållsmål

Kan en tidigare boendeförälder företräda sitt barn och stämma den andra föräldern på retroaktivt underhållsbidrag? Det är inget som har besvarats i praxis och Högsta domstolen meddelar därför prövningstillstånd i hovrätten i ett mål om underhåll. Tingsrätten har ansett att behörighet förutsätter att barnet vid talans väckande bor hos företrädaren.