Blogg

Över 60 rättsutlåtanden tillgängliga

Nu finns två nya rättsutlåtanden kopplade till frågan om rätt till försäkringsersättning för krogar som drabbats av pandemin. Vi passerar...

Vi fortsätter att stödja Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Nära 1 500 personer tar sitt liv varje ...

Uppnå utbildningskravet för 2021

Har du timmar kvar för att uppnå Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning? Förra årets undantag från utbildningskravet fi...

Tiden ute för Cementas kalkbrytning

I juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning på Gotland då miljökonsekvensbeskrivningen ”även m...

Encrochat-bevisning i svenska domstolar

När franska myndigheter tillsammans med Europol lyckades tillgängliggöra innehållet i den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat fic...

Håll dig uppdaterad inom IT-rätten

Med Blendow Lexnovas nya serie expertkommentarer kan du enkelt hålla dig uppdaterad på det viktigaste inom IT-rätt. Varje månad kommenter...

Varför behöver du Lexnova Nyheter?

Som jurist måste du kunna lita på att din nyhetstjänst publicerar allt av vikt inom ditt rättsområde. Blendow Lexnova är Sveriges mest om...