Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Budgetpropositionen för 2024

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:1
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Kredit, finans- och bankrätt, A-kassa, pension m.m., Försvar, konflikt och terrorism, Övrig familjerätt, Övrig skatterätt, Skola och utbildning, Tillståndsfrågor, Infrastruktur, Kriminalvård, Övrig migrationsrätt, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig nyttjanderätt, Åklagare, Trafik och fordon, Polis, Socialrätt, Energirätt, Ordning och säkerhet, Konsumenträtt, Domare, Offentlig ekonomi, Övrig straffrätt, Övrig europeisk rätt, Tullrätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

29 filer tillgängliga